Lopende zaken

Projecten

  • Kenau & Magdalena. Vrouwen in de Tachtigjarige OorlogRedactie (samen met Catrien Santing) van Sleutelfiguren, een reeks van acht biografieën, geïnitieerd en gesubsidieerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Sleutelfiguren komt uit bij Uitgeverij Balans.
  • 1001 Vrouwen in de twintigste eeuw. Na publicatie van 1001 Vrouwen kwamen talloze suggesties binnen van ontbrekende vrouwen uit de meer eigentijdse geschiedenis. Ook deze vrouwen verdienen een biografie. Een nieuwe groslijst is in de maak.
  • Moet Nederland niet ook een National Portrait Gallery (fysiek, virtueel of allebei) hebben? Daarover denkt Els Kloek na met een aantal andere bevlogen historici. Want Nederland heeft een eerbiedwaardige traditie op dit vlak, en bovendien laat de geschiedenis van een land zich het best vertellen aan de hand van de levensverhalen 1001 Vrouwen uit de Nederlandse Geschiedenisvan zijn inwoners. Dit plan is nog pril.
  • Een boek over Keetje Hodshon (te verschijnen in het najaar van 2016).
  • promo filmpje 1001-vrouwen