Boeken

Els Kloek schreef diverse boeken, alleen of met anderen. In 1981 maakte ze naam met Gezinshistorici over vrouwen (1981). Daarna schreef ze onder meer Balthasar G. (1984, met Peter-Paul de Baar en Tom van der Meer), Naar Eva’s beeld (1987, met Fia Dieteren en Antoinette Visser), Wie hij zij, man of wijf (1990), Kenau. De heldhaftige zakenvrouw uit Haarlem (2001) en Vrouw des huizes. Een cultuurgeschiedenis van de Hollandse huisvrouw (2009; 2de druk 2010; 3de druk 2011). In 2013 publiceerde Els Kloek het boek 1001 Vrouwen. In 2014: Kenau & Magdalena. Vrouwen in de Tachtigjarige Oorlog. Voor een volledige publicatielijst, zie: 

101 vrouwen in de oorlog Kenau en Magdalena 1001 Vrouwen in de Nederlandse Geschiedenis Balthasar G. naar EVA'S beeld
Wij hij zij, man of wijf Woman of the Golden Age Vrouwen en Kunst in de Republiek Gezinshistorici over vrouwen Verzameld verleden
Vrouw des huizes Vrouwen rondom Huygens      

 

 De reeks Verloren Verleden